Utbildningsfilmer

För att underlätta användandet av Återhämtningsguiden har fyra information- och utbildningsfilmer tagits fram. 


Informationsfilm om Återhämtningsguiden (lång version)

Detta är en längre informationsfilm om Återhämtningsguiden som berör delar kring bakgrund för projektet, framtagning av materialen samt innehåll i Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård och Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt.
Informationsfilm om Återhämtningsguiden (kort version)

Detta är en kortare informationsfilm om innehållet i Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård och Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt.


Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur och i vilka verksamheter en kan arbeta med materialet. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.

För mer information om bakgrund och framtagning av Återhämtningsguiden rekommenderar vi att kombinera denna utbildningsfilm med informationsfilmen (lång version). Nedan finns även en skriftlig handledning till materialet.


Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur en kan arbeta med Återhämtningsguiden i heldygnsvård. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.

För mer information om bakgrund och framtagning av Återhämtningsguiden rekommenderar vi att kombinera denna utbildningsfilm med informationsfilmen (lång version).