NSPH Skåne | Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning, som drabbad eller anhörig. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. 

Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess där egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera har deltagit.

Det finns idag tre material:

  • Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt
  • Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård 
  • Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt

Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård är ett verktyg för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning. Materialet syftar till att skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning som tiden efter utskrivning. Det är uppdelat i nio kapitel och innehåller information som kan vara viktig vid en inskrivning, under tiden på en avdelning och inför en utskrivning.

Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning. Materialet är uppdelat i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, var det finns stöd att söka och vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Det innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.


Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt information om var det finns stöd att söka. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev0