Beställ material

Här kan du kostnadsfritt beställa: 
Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt. Kan laddas ner som kostnadsfri mobilapplikation på App Store och Google Play.
Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. 
Kan laddas ner som kostnadsfri mobilapplikation på App Store och Google Play.
Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel. 
Återhämtningsguiden-  för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff.


 Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning. Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.

Materialet kan användas i verksamheter som möter personer som mår dåligt, exempelvis vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera. 


Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, exempelvis av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera. 

 Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel. Här kan du i samtal med andra med likartade erfarenheter få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar samt metoder för återhämtning. Denna handledning syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt och ger förslag på upplägg för en studiecirkel med åtta träffar. 

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff. Här kan du i samtal med andra med likartade erfarenheter få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera sina utmaningar samt metoder för återhämtning. Denna handledning syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt och ger förslag på upplägg för en inspirationsträff. 

Vänligen fyll i uppgifterna nedan, så skickar vi kostnadsfritt till dig. I formuläret väljer du vilket material du önskar beställa. Om du beställer som privatperson kan du skriva "privat" under organisation/verksamhet OBS! Var noggrann så att den adress du anger är korrekt. Om du väljer att inte lösa ut beställd försändelse kan du komma att debiteras en avgift motsvarande fraktkostnader tur och retur.

TIPS!

Det finns även utbildning- och inspirationsmaterial för att underlätta arbetet med Återhämtningsguiden. Utbildningsfilmer hittar du här och övrigt inspirationsmaterial här