Beställ material

Här kan du kostnadsfritt beställa Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt och Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Materialen kan laddas ner som kostnadsfri mobilapplikation på App Store och Google Play.


Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning. Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.

Materialet kan användas i verksamheter som möter personer som mår dåligt, exempelvis vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.


Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, exempelvis av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Vänligen fyll i uppgifterna nedan, så skickar vi kostnadsfritt till dig. I formuläret väljer du vilket material du önskar beställa. Om du beställer som privatperson kan du skriva "privat" under organisation/verksamhet OBS! Var noggrann så att den adress du anger är korrekt. Om du väljer att inte lösa ut beställd försändelse kan du komma att debiteras en avgift motsvarande fraktkostnader tur och retur.
TIPS!

Det finns även utbildning- och inspirationsmaterial för att underlätta arbetet med Återhämtningsguiden. Detta hittar du här.

Konfigurera denna hämtningswidget