Om Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning, som drabbad eller anhörig. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera. Det finns idag tre material; Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt, Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård och Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. 

Det finns även ett studiecirkelmaterial och en inspirationsträff för anhöriga: Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel och Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff.

Arbetet genomförs av NSPH Skåne. Författare till materialen är Conny Allaskog och Jessica Andersson. Finansiering sker av Allmänna Arvsfonden. Design och layout av Telegrafstationen.

 

Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning. Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.

Materialet kan användas i verksamheter som möter personer som mår dåligt, exempelvis vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Beställ materialet kostnadsfritt här! Till materialet finns även en skriftlig handledning som går att ladda ner nedan.

Handledning till Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Handledning Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt.pdf
Handledning till Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Handledning Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt.pdf


Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt finns även som mobilapplikation. Appen laddas ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play. Appen är översatt på engelska och finns att ladda ner om ens smartphone har språkinställningen engelska. På engelska heter appen Recovery Guide - tools for self care.

Här finns sekretesspolicy för appen på svenska och engelska.


Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård är ett verktyg för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning och syftar till att skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning, som tiden efter utskrivning.  Materialet är uppdelat i nio kapitel och innehåller information som kan vara viktig vid en inskrivning, under tiden på en avdelning, och inför en utskrivning.

Materialet används i dagsläget i Region Skåne, Region Jönköping och Region Dalarna. Om du representerar en annan region, hör av dig till oss så gör vi upp en plan för hur Återhämtningsguiden kan implementeras i din region.

Kontakta oss här!Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, exempelvis av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Beställ materialet kostnadsfritt här. Till materialet finns även en skriftlig handledning som går att ladda ner nedan.

Handledning till Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt
Handledning Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.pdf (1.71MB)
Handledning till Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt
Handledning Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.pdf (1.71MB)Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt finns även som mobilapplikation. Appen heter Återhämtningsguiden  - anhörig och laddas ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play.Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel.

Här kan du i samtal med andra med likartade erfarenheter få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar samt metoder för återhämtning. Denna handledning syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt och ger förslag på upplägg för en studiecirkel med åtta träffar. 

Beställ materialet kostnadsfritt här
Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff.

Här kan du i samtal med andra med likartade erfarenheter få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera sina utmaningar samt metoder för återhämtning. Denna handledning syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt och ger förslag på upplägg för en inspirationsträff. 

Denna inspirationsträff togs fram genom ett projekt från Allmänna Arvsfonden under perioden 2019-2022. 

Beställ materialet kostnadsfritt här