Nyheter


Tillbaka till översikten

2022-04-04

CEPI studie av Återhämtningsguiden finns ute nu!

Nu kan vi stolt presentera CEPI- Centrum för evidensbaserade psykosociala insatsers vetenskapliga artikel om Återhämtningsguiden- för dig inom heldygnsvård. Studien startades 2019 och genomfördes på 22 heldygnsvårdsavdelningar under 12 månader.

Implementeringsarbetet av Återhämtningsguiden engagerade chefer såväl som personal som introducerade patienter till materialet. Slutsatsen visar att Återhämtningsguidens interventionsmetod har potential att främja återhämtning i slutenvårdstjänster för mentalvård (MHS).

Sedan 2019 när studien genomfördes har alla heldygnsvårdsavdelningar i Region Skåne implementerat materialet. Dessutom har Region Jönköping, Region Dalarna och Region Blekinge implementerat materialet.

Stort tack till författarna av studien Ulrika Bejerholm, Conny Allaskog, Jessica Andersson, Linda Nordström och David Roe. Tack till er som har varit med i referensgrupper och delgett era tankar. Tack till Region Skåne som initierade idén och som fortsatt stöttar arbetet med Återhämtningsguiden.

Läs studien här: https://doi.org/10.1111/hex.13480
Läs sammanfattning på svenska nedan

 Översatt sammanfattning av studie.pdf


Tillbaka till översikten