Nyheter

Feed

2020-06-12, 09:40

Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.

Snart är den här! Under våren har vi skrivit vår tredje Återhämtningsguide som riktar sig till anhöriga/närstående: Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Nu har vi fått ett första...   Mer


2020-03-02, 11:44

Återhämtningsguiden i heldygnsvård sprider sig nationellt

Sedan 2018 har Återhämtningsguiden implementerats inom heldygnsvården i Psykiatri Skåne. I skrivandes stund har cirka 85-90% av samtliga heldygnsvårdsavdelningar påbörjat arbetet med Återhämtningsguiden. Målet...   Mer


2019-11-19, 10:37

Nu lanserar vi Recovery Guide - tools for self care

Äntligen finns vår populära app "Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt" på engelska! Om ens smartphone har språkinställningen engelska, finns nu appen att ladda ner kostnadsfritt på App Store och Google...   Mer


2019-09-18, 21:02

Insamling av erfarenheter av att arbeta med Återhämtningsguiden

Vi kommer nu genom en enkät att samla in erfarenheter från verksamheter som arbetar med Återhämtningsguiden. Syftet med att samla in erfarenheter är att kunna underlätta användandet ytterligare, ex. genom att...   Mer


2019-08-22, 09:45

Enkät om att leva nära någon som mår psykiskt dåligt.

Under 2019 har arbetet med att ta fram en Återhämtningsguide för anhöriga/närstående startats upp. Vi vill nu ha din hjälp med materialet! Har du erfarenhet av att vara anhörig till någon som mår psykiskt...   Mer


<< NyareÄldre >>