Utbildningsfilmer

För att underlätta användandet av Återhämtningsguiden har information- och utbildningsfilmer tagits fram. 


Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt (23 minuter)

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur och i vilka verksamheter en kan arbeta med materialet. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.

Nedan finns en skriftlig handledning till materialet.

Handledning till Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Handledning Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt.pdf (1.25MB)
Handledning till Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Handledning Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt.pdf (1.25MB)


Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt (18 minuter)

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur och i vilka verksamheter en kan arbeta med materialet. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.

Nedan finns en skriftlig handledning till materialet.

Handledning till Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt
Handledning Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.pdf
Handledning till Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt
Handledning Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.pdf


Informationsvideo: Återhämtningsguidens inspirationsträff & studiecirkel för anhöriga (6 minuter)

Informationsvideon innehåller kort genomgång av Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel och Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff . Praktiska tips på hur du kan använda materialet i anhöriggrupper.