NSPH Skåne | Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Återhämtningsguidens utbildningar våren 2024

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård är ett verktyg för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning. Materialet syftar till att skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning som tiden efter utskrivning. Det är uppdelat i nio kapitel och innehåller information som kan vara viktig vid en inskrivning, under tiden på en avdelning och inför en utskrivning.

Utbildningen i Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård riktar sig till personal som arbetar inom heldygnsvården (exempelvis läkare, sjuksköterskor, skötare, peer supporters, arbetsterapeuter och kuratorer). 

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning. Materialet är uppdelat i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, var det finns stöd att söka och vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Det innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Utbildningen Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till personal som arbetar i öppna vårdverksamheter (exempelvis kurator, arbetsterapeut, psykoterapeut, psykolog, peer supporter, sjuksköterska, läkare, boendestödjare, behandlingsassistent, socialpedagog, personliga assistent). Även psykiatriska akutmottagningar använder sig av detta material.

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt information om var det finns stöd att söka. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Utbildningen Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till personal som möter anhöriga i sin yrkesroll (exempelvis anhörigstödjare, anhörigsamordnare, anhörigstrateg, kurator, personal inom psykiatri och socialpsykiatri).

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff. Denna handledning utgår från materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt och syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt. Materialet ger förslag på upplägg för en inspirationsträff på ca tre timmar. Syftet med träffen är att anhöriga ska ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra samt få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar samt metoder för återhämtning.

Återhämtningsguidens ledarhandledningar riktar sig till personal som möter anhöriga i sin yrkesroll (exempelvis anhörigstödjare, anhörigsamordnare, anhörigstrateg, kurator).

Obs! Det är rekommenderat att först gå utbildningen ”Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt” för att på bästa sätt tillgodogöra dig innehållet i utbildningen för ledarhandledningarna. 

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel. Denna handledning utgår från materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt och syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt. Materialet ger förslag på upplägg för en studiecirkel med åtta träffar. Träffarna syftar till att anhöriga ska ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra samt få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar samt metoder för återhämtning.

Återhämtningsguidens ledarhandledningar riktar sig till personal som möter anhöriga i sin yrkesroll (exempelvis anhörigstödjare, anhörigsamordnare, anhörigstrateg, kurator).

Obs! Det är rekommenderat att först gå utbildningen ”Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt” för att på bästa sätt tillgodogöra dig innehållet i utbildningen för ledarhandledningarna. 

Anmälan distansutbildning våren 2024
Varmt välkommen att anmäla dig till vårens utbildningar i Återhämtningsguidens material! 

Utbildningarna riktar sig till dig som personal anställd i Region Skåne, Jönköping och Blekinge eller tillhörande kommuner. Vänligen kryssa i den eller de datum du önskar delta. Ett bekräftelsemeddelande ”Tack för din anmälan!” kommer visas här på sidan när anmälan är inskickad. 

Utbildningarna sker via mötesprogrammet zoom och länk skickas ut till angiven e-postadress senast dagen före utbildningstillfället. Tänk på att vara noggrann när du fyller i din e-postadress! Om du inte har fått länken dagen före mötet, kontrollera din skräppost i första hand och i andra hand kontakta oss för länk. 

Om du har några frågor kring utbildningarna är du varmt välkommen att kontakta oss här.

Anmälan till utbildning våren 2024
Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård (välj ett av följande datum)
Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt (välj ett av följande datum)
Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt
Återhämtningsguidens ledarhandledningar
Nätverksträff - för dig som har erfarenhet av att leda studiecirkel utifrån Återhämtningsguidens ledarhandledningar
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn
Ja, tack!

TIPS!

Det finns även inspirationsmaterial för att underlätta arbetet med Återhämtningsguiden. 

0