NSPH Skåne | Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Återhämtningsguidens utbildningar våren 2024

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård är ett verktyg för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning. Materialet syftar till att skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning som tiden efter utskrivning. Det är uppdelat i nio kapitel och innehåller information som kan vara viktig vid en inskrivning, under tiden på en avdelning och inför en utskrivning.

Materialet används i den psykiatriska heldygnsvården. 

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning. Materialet är uppdelat i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, var det finns stöd att söka och vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Det innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter personer som mår dåligt, exempelvis vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt information om var det finns stöd att söka. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, exempelvis av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff. Denna handledning utgår från materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt och syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt. Materialet ger förslag på upplägg för en inspirationsträff på ca tre timmar. Syftet med träffen är att anhöriga ska ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra samt få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar samt metoder för återhämtning.

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel. Denna handledning utgår från materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt och syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt. Materialet ger förslag på upplägg för en studiecirkel med åtta träffar. Träffarna syftar till att anhöriga ska ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra samt få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar samt metoder för återhämtning.

Anmälan utbildning våren 2024
I formuläret här nedan kan du anmäla dig till följande distansutbildningar. Utbildningarna riktar sig till personal som är anställda inom Region Skåne, Jönköping och Blekinge samt tillhörande kommuner. 

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård riktar sig till personal som arbetar inom heldygnsvården (exempelvis läkare, sjuksköterskor, skötare, peer supporters, arbetsterapeuter och kuratorer). 

Datum:

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till personal som arbetar inom öppenvård, mellanvård och andra öppna vårdverksamheter (exempelvis kuratorer, arbetsterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, peer supporters, sjuksköterskor, läkare). Även psykiatriska akutmottagningar använder sig av detta material. 

Datum:

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt (kommun) riktar sig till personal i kommunal verksamhet (exempelvis boendestödjare, behandlingsassistent, socialpedagog, personliga assistent, stödpedagog, elevassistent, kurator, undersköterska, vårdbiträde, skolsjuksköterska).

Datum:

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till personal som möter anhöriga i sin yrkesroll. Utbildningen riktar sig till personal i både kommunala och regionala verksamheter (exempelvis anhörigstödjare, anhörigsamordnare, anhörigstrateg, kurator). 

Datum:

Återhämtningsguidens ledarhandledningar riktar sig till personal som möter anhöriga i sin yrkesroll och som önskar starta upp gruppverksamhet med Återhämtningsguidens material som grund. Utbildningen riktar sig till personal anställd i båda kommunala och regionala verksamheter (exempelvis anhörigstödjare, anhörigsamordnare, anhörigstrateg, kurator).

Datum:

Anmälan till utbildning våren 2024
Namn
Namn
Första
Sista
Ja, tack!

TIPS!

Det finns även inspirationsmaterial för att underlätta arbetet med Återhämtningsguiden.