NSPH Skåne | Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beställ material

Här kan du kostnadsfritt beställa våra material.

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning. Materialet är uppdelat i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, var det finns stöd att söka och vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Det innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter personer som mår dåligt, exempelvis vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff. Denna handledning utgår från materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt och syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt. Materialet ger förslag på upplägg för en inspirationsträff på ca tre timmar. Syftet med träffen är att anhöriga ska ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra samt få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar samt metoder för återhämtning.

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt information om var det finns stöd att söka. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, exempelvis av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel. Denna handledning utgår från materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt och syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt. Materialet ger förslag på upplägg för en studiecirkel med åtta träffar. Träffarna syftar till att anhöriga ska ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra samt få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar samt metoder för återhämtning.

TIPS!

Det finns även utbildning- och inspirationsmaterial för att underlätta arbetet med Återhämtningsguiden.
Utbildningsfilmer hittar du här och övrigt inspirationsmaterial här

0