Nyheter


Tillbaka till översikten

2022-02-15

Sammanställning av enkätundersökning

Nu har vi sammanställt vad anhöriga och verksamheter tycker om materialet "Återhämtningsguiden- för dig som står nära någon som mår dåligt" . Det har varit så kul för oss att höra hur ni upplever materialet. Vi vill rikta ett stort tack till er som besvarade undersökningen.

Glöm inte att anmäla er till slutkonferensen den 3 mars, som är kostnadsfri!
Det gör du genom att kopiera länken i ditt sökfält: https://bit.ly/3o8IoDX

Nedan kan ni se resultatet i pdf form.

 Sammanställning av enkätsvar- från anhöriga & verksamheter.pdf


Tillbaka till översikten