Nyheter

Feed

2021-03-11, 13:21

Återhämtningsguiden på Visa Vägar 2021 - en digital konferens om metoder och verktyg för ökat brukarinflytande

Visa vägar 2021 är en avgiftsfri halvdagskonferens som visar på möjligheterna med verktyg och metoder för ökat brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg. Konferensen vänder sig till alla som är...   Mer


2020-09-29, 08:30

Nu är den här: Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

Den 24 september lanserades den tredje Återhämtningsguiden; Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Materialet riktar sig till den som är anhörig och är uppdelad i fem kapitel och...   Mer


2020-06-17, 09:30

Lanseringskonferens av Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

Äntligen är det dags för oss att presentera den tredje Återhämtningsguiden; Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt . Materialet riktar sig till den som är anhörig till någon som...   Mer


2020-06-12, 09:40

Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.

Snart är den här! Under våren har vi skrivit vår tredje Återhämtningsguide som riktar sig till anhöriga/närstående: Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Nu har vi fått ett första...   Mer


2020-03-02, 11:44

Återhämtningsguiden i heldygnsvård sprider sig nationellt

Sedan 2018 har Återhämtningsguiden implementerats inom heldygnsvården i Psykiatri Skåne. I skrivandes stund har cirka 85-90% av samtliga heldygnsvårdsavdelningar påbörjat arbetet med Återhämtningsguiden. Målet...   Mer


<< NyareÄldre >>