Nyheter

Feed

2019-09-18, 21:02

Insamling av erfarenheter av att arbeta med Återhämtningsguiden

Vi kommer nu genom en enkät att samla in erfarenheter från verksamheter som arbetar med Återhämtningsguiden. Syftet med att samla in erfarenheter är att kunna underlätta användandet ytterligare, ex. genom att...   Mer


2019-08-22, 09:45

Enkät om att leva nära någon som mår psykiskt dåligt.

Under 2019 har arbetet med att ta fram en Återhämtningsguide för anhöriga/närstående startats upp. Vi vill nu ha din hjälp med materialet! Har du erfarenhet av att vara anhörig till någon som mår psykiskt...   Mer


2019-04-23, 06:55

Visa Vägar 2019

Den 7 maj 2019 deltar Återhämtningsguiden på konferensen Visa Vägar 2019. Den vänder sig till alla som är intresserade av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra psykiatriska vård- och...   Mer


2019-02-05, 23:02

Återhämtningsguiden som app!

Äntligen är den här! Idag lanserar vi Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt som mobilapplikation. Ladda ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play.   Mer


2019-02-01, 17:08

Återhämtningsguiden i Dagens Medicin

Idag publicerade Dagens Medicin en artikel om vårt populära arbete med Återhämtningsguiden. I artikeln berättar enhetschef Kristina Jältborn och skötare Gunilla Fryklund om hur det är att arbeta med...   Mer


<< NyareÄldre >>