NSPH Skåne | Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Inspiration

Denna sida är till för dig som arbetar med Återhämtningsguiden och som önskar få tips och idéer på hur du kan använda dig av materialen.

Här finns också material för marknadsföring som du kan ladda ner och skriva ut.

Att arbeta med Återhämtningsguiden

Detta dokument är för dig som önskar inspiration och förslag på hur du kan arbeta med Återhämtningsguiden. Informationen baseras på de erfarenheter som gjorts i samband med implementeringen av Återhämtningsguiden i Region Skåne.

Återhämtningsguiden i digital gruppverksamhet

Detta handledningsmaterial är för dig som önskar tips och inspiration för hur du kan arbeta med Återhämtningsguiden i digitala gruppträffar, både med den som är drabbad av psykisk ohälsa och för anhöriga.

Slutkonferens & lansering av Återhämtningsguiden -för dig som står nära någon som mår dåligt

Lanseringskonferens

Lanseringskonferensen av Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligtKonferensen genomfördes som ett webbinarium den 24 september 2020.

Återhämtningsguidens slutkonferens

Slutkonferensen för Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligtKonferensen genomfördes som ett webbinarium den 3 mars 2022.

CEPI-studie om Återhämtningsguiden inom heldygnsvård

Här nedan finns CEPI- Centrum för evidensbaserade psykosociala insatsers vetenskapliga artikel om Återhämtningsguiden- för dig inom heldygnsvård att läsa. Studien startades 2019 och genomfördes på 22 heldygnsvårdsavdelningar under 12 månader.

Implementeringsarbetet av Återhämtningsguiden engagerade chefer såväl som personal som introducerade patienter till materialet. Slutsatsen visar att Återhämtningsguidens interventionsmetod har potential att främja återhämtning i slutenvårdstjänster för mentalvård (MHS).

Sedan 2019 när studien genomfördes har alla heldygnsvårdsavdelningar i Region Skåne implementerat materialet. Återhämtningsguiden har även implementerats i Region Jönköping, Region Dalarna och Region Blekinge.