NSPH Skåne | Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Om Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning, som drabbad eller anhörig. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess där egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera har deltagit.

Det finns idag tre material

 

Det finns även ett studiecirkelmaterial och en inspirationsträff för anhöriga

 

Arbetet med att ta fram och sprida Återhämtningsguiden genomförs av NSPH Skåne. Författare till materialen är Conny Allaskog och Jessica Andersson. Framtagningen av materialen har finansierats av Allmänna Arvsfonden. Design och layout av Telegrafstationen.

Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning. Materialet är uppdelat i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, var det finns stöd att söka och vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Det innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter personer som mår dåligt, exempelvis vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt finns även som mobilapplikation. Appen laddas ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play. Appen är även översatt till engelska och arabiska – språket i appen ändras när du ändrar språkinställning och region på telefonen. Har du en äldre androidversion än android 13 behöver du först ställa om språket på din telefon, då appen i dessa fall följer telefonens språk.

På engelska heter appen Recovery Guide och på arabiska heter den دليل التعافي.

Här finns sekretesspolicy för appen på svenska och engelska.

Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård är ett verktyg för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning. Materialet syftar till att skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning som tiden efter utskrivning. Det är uppdelat i nio kapitel och innehåller information som kan vara viktig vid en inskrivning, under tiden på en avdelning och inför en utskrivning.

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård används idag i flera regioner runtom i Sverige. För att få lov att använda sig av materialet krävs ett avtal mellan berörd region och NSPH Skåne. Om det finns intresse av att implementera materialet i er region är ni välkomna att höra av er till oss.

Här nedan kan du läsa mer om den CEPI studie som gjorts i samband med implementeringen av Återhämtningsguiden i Region Skåne.

Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt information om var det finns stöd att söka. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, exempelvis av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt finns även som mobilapplikation. Appen heter Återhämtningsguiden  – anhörig och laddas ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play. Appen är även översatt till engelska och arabiska – språket i appen ändras när du ändrar språkinställning och region på telefonen. Har du en äldre androidversion än android 13 behöver du först ställa om språket på din telefon, då appen i dessa fall följer telefonens språk. På engelska heter appen Recovery Guide och på arabiska heter den دليل التعافي.

Här finns sekretesspolicy för appen på svenska och engelska.

Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff

Denna handledning utgår från materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt och syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt. Materialet ger förslag på upplägg för en inspirationsträff på ca tre timmar. Syftet med träffen är att anhöriga ska ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra samt få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar samt metoder för återhämtning.

Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel

Denna handledning utgår från materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt och syftar till att fungera som ett stöd för dig som leder samtal för personer som är anhöriga till någon som mår dåligt. Materialet ger förslag på upplägg för en studiecirkel med åtta träffar. Träffarna syftar till att anhöriga ska ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra samt få stöd, tips, kunskap och inspiration för att hitta sitt eget sätt att hantera utmaningar samt metoder för återhämtning.

0