NSPH Skåne | Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Utbildning

Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt

(23 minuter)

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur det går att arbeta med materialet och exempel på verksamheter som använder sig av det. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.

Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

(18 minuter)

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur det går att arbeta med materialet och exempel på verksamheter som använder sig av det. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.

Informationsvideo: Återhämtningsguidens inspirationsträff & studiecirkel för anhöriga

(6 minuter)

Informationsvideon innehåller en kort genomgång av Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel och Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff . Här kan du få praktiska tips på hur du kan använda materialet i anhöriggrupper.

0