Inspirationsmaterial

Denna sida är till för dig som arbetar med Återhämtningsguiden och som önskar få information kring hur en kan använda sig av materialen. Här finns också material för marknadsföring du kan ladda ner och skriva ut. 

Att arbeta med Återhämtningsguiden

Nedan dokument är framtaget för att ge inspiration och förslag på hur en kan arbeta med Återhämtningsguiden, och därmed underlätta användningen av materialen. Detta dokument baseras på de svar som inkom under en enkätundersökning om erfarenheter av att arbeta med Återhämtningsguiden, samt de erfarenheter som finns i samband med implementering av Återhämtningsguiden i Psykiatri och habilitering Skåne.

Att arbeta med Återhämtningsguiden
Att arbeta med Återhämtningsguiden.pdf
Att arbeta med Återhämtningsguiden
Att arbeta med Återhämtningsguiden.pdf


Återhämtningsguiden i digital gruppverksamhet

Nedan handledningsmaterial syftar till att ge inspiration och tips för hur verksamheter kan arbeta med Återhämtningsguiden genom digitala gruppträffar, både med den som är drabbad av psykisk ohälsa och för anhöriga

Att arbeta med Återhämtningsguiden i digital gruppverksamhet
Att arbeta med Återhämtningsguiden i digital gruppverksamhet.pdf (2.07MB)
Att arbeta med Återhämtningsguiden i digital gruppverksamhet
Att arbeta med Återhämtningsguiden i digital gruppverksamhet.pdf (2.07MB)


Slutkonferens & lansering av Återhämtningsguiden -för dig som står nära någon som mår dåligt

Till höger kan du se Återhämtningsguidens slutkonferens. Under föreläsningen får du höra initiativtagare till projektet Återhämtningsguiden - för dig som är anhörig/närstående till någon som är drabbad av psykisk ohälsa, anhöriga som delar erfarenhet av att vara närstående, forskare som berättar om de senaste studierna och verksamheter som delar erfarenheter av att arbeta med materialet. Konferensen genomfördes 3 mars 2022.


Till vänster kan du se lanseringskonferensen av Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Konferensen genomfördes som ett webbinarium den 24 september 2020.

CEPI-studie om Återhämtningsguiden inom heldygnsvård

Här nedan finns CEPI- Centrum för evidensbaserade psykosociala insatsers vetenskapliga artikel om Återhämtningsguiden- för dig inom heldygnsvård att läsa. Studien startades 2019 och genomfördes på 22 heldygnsvårdsavdelningar under 12 månader.

Implementeringsarbetet av Återhämtningsguiden engagerade chefer såväl som personal som introducerade patienter till materialet. Slutsatsen visar att Återhämtningsguidens interventionsmetod har potential att främja återhämtning i slutenvårdstjänster för mentalvård (MHS).

Sedan 2019 när studien genomfördes har alla heldygnsvårdsavdelningar i Region Skåne implementerat materialet. Dessutom har Region Jönköping, Region Dalarna och Region Blekinge implementerat materialet.

Länk till artikeln: https://doi.org/10.1111/hex.13480

Översatt sammanfattning av CEPI-studie
Översatt sammanfattning av studie.pdf (4.14MB)
Översatt sammanfattning av CEPI-studie
Översatt sammanfattning av studie.pdf (4.14MB)


Marknadsföringsmaterial

 Nedan finns marknadsföringsmaterial för utskrift eller spridning digitalt. Klicka på länkarna för att ladda ner som PDF.

Återhämtningsguiden information om alla material
Återhämtningsguiden informationsflyer.pdf (1.61MB)
Återhämtningsguiden information om alla material
Återhämtningsguiden informationsflyer.pdf (1.61MB)
Återhämtningsguiden som app - för dig som mår dåligt
Återhämtningsguiden som app - för dig som mår dåligt.pdf
Återhämtningsguiden som app - för dig som mår dåligt
Återhämtningsguiden som app - för dig som mår dåligt.pdf
Återhämtningsguiden som app - anhörig
Återhämtningsguiden som app -anhörig.pdf (1.67MB)
Återhämtningsguiden som app - anhörig
Återhämtningsguiden som app -anhörig.pdf (1.67MB)
Gratis bok om Återhämtning - för dig som mår dåligt
Gratis bok om Återhämtning - för dig som mår dåligt.pdf (1.4MB)
Gratis bok om Återhämtning - för dig som mår dåligt
Gratis bok om Återhämtning - för dig som mår dåligt.pdf (1.4MB)
Gratis bok om Återhämtning - anhörig
Gratis bok om Återhämtning - anhörig.pdf (1.03MB)
Gratis bok om Återhämtning - anhörig
Gratis bok om Återhämtning - anhörig.pdf (1.03MB)
Återhämtningsguiden - anhörig
Återhämtningssguiden - anhörig.pdf (972.55KB)
Återhämtningsguiden - anhörig
Återhämtningssguiden - anhörig.pdf (972.55KB)